Dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z środków Przeciwdziałania Alkoholizmowi Przedszkole nr 10 otrzymało fundusze na doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowe urządzenia. Przedszkole realizuje Projekt: „Spacery i zabawy ruchowe sposobem na zdrowy styl życia" jako promocja zdrowego stylu życia.

Dodaj komentarz
Czytaj więcej...