W czwartek 14 września w Biurze Rady i Zarządu Powiatu wręczono akty mianowania nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kołobrzeskiego, którzy w terminie do 30 czerwca 2017 roku złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną, uzyskując stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


 
Akty mianowania odebrali: 
 
Pani Agnieszka Banasiak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu,
Pani Magdalena Panońko – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
Pan Tomasz Bakalarek – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
Pan Krzysztof Biełooki – nauczyciel funkcjonowania w środowisku, plastyki i techniki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu,
Pan Waldemar Dołowy – nauczyciel wychowawca w internacie w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
Pan Arkadiusz Harłukowicz – nauczyciel szkolenia wojskowego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Złożone ślubowanie przez nauczycieli nowo mianowanych:
 
"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej *."
 
* Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg".

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn