Takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery już od poniedziałku będzie można wrzucać do MPE. Na terenie miasta zamontowane zostaną Miejskie Stacje Minielektroodpadów.Miejskie Stacje Minielektroodpadów łączyć będą w sobie kilka ważnych funkcji:
  • Funkcję informacyjną – sygnalizuje problem elektroodpadów oraz potrzebę ich segregacji.
  • Funkcję gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 7 przegród, do których można wrzucać np: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD, tonery. Każda przegroda posiada swój otwór wrzutowy oraz oznaczenie na jakie elektroodpady jest przeznaczona. Miejskie Stacje Minielektroodpadów zbudowane są w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku tj. konstrukcja zapobiega przedostaniu się wody do wnętrza, otwory wrzutowe posiadają odpowiedni kształt co uniemożliwia wrzucenia do przegród odpadów innych niż te, na które zostały przeznaczone.
  • Funkcję edukacyjną – 2 powierzchnie, umożliwiające umieszczenie dużych plakatów /posterów, możliwość wykorzystania ich w celu akcji informacyjno - edukacyjnych na terenie Miasta Kołobrzeg.
Miejskie Stacje Minielektroodpadów to widoczne i skuteczne narzędzie do informowania, propagowania i uświadamiania, że elektroodpady są odpadami niebezpiecznymi. Dogodna lokalizacja Miejskich Stacji Minielektroodpadów w centrum miasta oraz przy dużych skupiskach mieszkańców (osiedla)  sprawi, iż poza oddawaniem ww. odpadów niebezpiecznych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy mogliby w sposób bezproblemowy oraz bezpłatny, a przede wszystkim zgodnie z prawem oddać drobne elektroodpady.
 
Miejsce lokalizacji Miejskich Stacji Minielektroodpadów
1. Kołobrzeg ul. Nowogródzka
2. Kołobrzeg ul. Ratuszowa
3. Kołobrzeg ul. Janiska
4. Kołobrzeg ul. Koniecpolskiego
5. Kołobrzeg ul. Norwida
6. Kołobrzeg ul. Tuwima
7. Kołobrzeg ul. Szymanowskiego
8. Kołobrzeg ul. Jedności Narodowej
9. Kołobrzeg ul. Słowińców
10. Kołobrzeg ul. Solna
11. Kołobrzeg ul. Szarych Szeregów
12. Kołobrzeg ul. Grzybowska
13. Kołobrzeg ul. Helsińska
14. Kołobrzeg ul. Klonowa
 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn