Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.
 
PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy
Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).
W PIT-WZ można wnioskować o:
 rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
 uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
 zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
 przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.
Jak można podpisać wniosek:
 podpisem kwalifikowanym,
 profilem zaufanym,
 kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
 przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze
elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).
Na podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić. PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów - zobacz. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną. Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) - przejdź.
Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. podatnicy mogą też skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38. W tym sposobie rozliczenia podatnik sprawdza przygotowany PIT, może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Usługa PRF za 2017 r. będzie dostępna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym. Więcej informacji o PFR znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) - przejdź.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn