Od piątku 1 marca zostanie przeprowadzona deratyzacja wysepki oraz skarpy wokół stawu w Parku im. gen. Jana Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, na terenie Skweru im. kdmr S.Mieszkowskiego, Parku im. S. Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. A. Fredry w Kołobrzegu.

Przez najbliższy miesiąc zwierzęta należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Nie należy dotykać preparatów gryzoniobójczych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji. Specjaliści już 1 marca br. przystąpią do realizacji pierwszego etapu prac, rozpoczynając od rozwieszenia odpowiednich informacji  na w/w terenach. 


Zgodnie z treścią § 24 Rozdziału 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 13 marca 2018r, poz. 1199, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, co najmniej dwa razy w roku, obowiązkowo w marcu i październiku oraz każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości. W myśl § 27 Rozdziału 8 Regulaminu, w przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na Gminie Miasto Kołobrzeg.
W budżecie miasta Kołobrzeg na rok 2019 zaplanowano, środki finansowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w miesiącach marzec i październik 2019r. 
Koszt realizacji umowy to 25 254,50 zł.
 
 
 
 
Photo by Matt Seymour on Unsplash

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn