Betlejemskie Światło Pokoju, znak braterstwa, jedności i pokoju jest nieodłącznym elementem adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia. W wielu domach ten wyjątkowy płomień jest stawiany na wigilijnym stole. W niedzielę 23 grudnia harcerska warta z Betlejemskim Światłem czuwać będzie w godzinach od 10:00 do 17:00 w Katedrze. Każdy może przyjść do bazyliki ze swoją świecą i odpalić płomień.