W środę popołudniu, po mszy w Bazylice Mariackiej, przy Dębach Katyńskich odbyło się zgromadzenie patriotyczne w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej. Dęby Katyńskie na Skwerze Pionierów zostały zasadzone dla upamiętnienia Polaków, których nazwiska znajdują się na liście katyńskiej. Na co dzień opiekują się nimi uczniowie ze SP nr 3 i 4. Wczoraj odsłonięto tabliczkę przy 10 dębie poświęconym zamordowanemu kpt Adamowi Kowalczykowi z KOP.