Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty Konkurs Ofert na dzierżawę pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w budynku Hali Milenium o łącznej powierzchni użytkowej 486 m² z przeznaczeniem na prowadzenie siłowni.

Szczegóły konkursu pod adresem:
http://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/19/KO_01_2019/

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 
78-100 Kołobrzeg w terminie do 30.01.2019 do godz. 10.00

Listopad jest miesiącem skłaniającym do zadumy i refleksji nad przeszłością, bo jest w nim dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz narodowe święto odzyskania niepodległości. Także i otaczająca nas szata roślinna najpierw zadziwia kolorami jesieni, a następnie układa się do zimowego snu.