Także główne problemy części środkowopomorskiej województwa są nadal nierozwiązane. Brak rozsądnej polityki dla wsi popegeerowskich, walki z bezrobociem czy też polityki morsko – stoczniowej. Nie udaje się także zatrzymać ludzi młodych. Oni „nogami” wybierają swoją, ale i naszą przyszłość. Jednym ze wskaźników świadczących o kondycji prorozwojowych regionów ale i powiatów są dane o bezrobociu. W województwie zachodniopomorskim, wg danych na koniec lutego 2017 roku, stopa bezrobocia wynosi 11,3% a przodujące w tej statystyce powiaty to m.in.: białogardzki (22,9%), szczecinecki (20,7%), świdwiński (18,6%), sławieński i koszaliński (18,3%) oraz drawski (17,9%). W powiatach tych występuje nadal trwałe, strukturalne bezrobocie. Wiele lokalnych problemów dotyczy także gorszego tu stanu infrastruktury drogowej.
Trudności, moim zdaniem, wynikają ze znalezienia wspólnego „mianownika” jakim jest wspólnota interesów całego regionu czyli równomierny rozwój województwa zachodniopomorskiego. Problem ten do dzisiaj jest nierozwiązany. Ponad rok temu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego „zaniepokojony debatą na temat reformy administracyjnej kraju przyjmuje stanowisko opowiadające się za utrzymaniem spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego”. Stanowisko to przyjęto głosami koalicji sejmikowej PO-PSL w drugim głosowaniu. W pierwszym głosowaniu wniosek nie uzyskał wymaganej większości. W drugim głosowaniu po zdyscyplinowaniu się koalicji rządzącej osiągnięto zamierzony cel. Nie zgadzam się z przyjętym przez sejmik stanowiskiem. Nie zapytano o opinię mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Argumenty zawarte w stanowisku są jedynie zaklinaniem rzeczywistości oraz straszeniem mieszkańców nieszczęściem jakim by było utworzenie województwa środkowopomorskiego.
O przyszłości naszego regionu powinni wypowiedzieć się przede wszystkim mieszkańcy województwa i za tym zawsze się opowiadałem. Wznowienie teraz dyskusji jest niczym innym jak rozpoczęciem kampanii samorządowej ponieważ, z tego co widać, żadne prace związane z utworzeniem regionu środkowopomorskiego nie są prowadzone. Nadal jest jednak szansa na jego powstanie od 2019 roku.
 
 
 
Jerzy Kotlęga