Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4."Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego programem operacyjnym "Rybactwo i morze".

Termin składanie wniosków: 13 listopada 2018r. godz. 8:00 - 27 listopada 2018r godz.15:00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia ul. Dworcowa 12, 78-100 Kołobrzeg

Zakres naboru i warunki dostępne na stronie 
http://morzeiparseta.pl


LOGO

Przechwytywanie