Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie ogłasza nabór uczniów do oddziału zerowego i klasy I  oraz nabór uzupełniający do klas II – VIII na nowy rok szkolny 2018/2019 dla wszystkich chętnych dzieci – także spoza obwodu szkolnego. 
Niewątpliwym atutem szkoły są: wysokie wyniki nauczania osiągane w egzaminach zewnętrznych, przyjazna atmosfera, nauka dwóch języków obcych od klasy I oraz zajęcia wychowania fizycznego na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie. 
Komfort nauki zapewnia jednozmianowy tryb pracy, opieka świetlicowa do godz. 15.20 oraz możliwość dowozu dzieci autobusem szkolnym. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.