Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trwa się nabór wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia.

Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody wyróżnienia mogą składać: kluby sportowe lub stowarzyszenia z siedzibą na terenie gminy Kołobrzeg lub z siedzibą ma terenie powiatu kołobrzeskiego, w którym zrzeszony jest zawodnik, władze właściwego ogólnopolskiego lub okręgowego związku sportowego, pełnoletnia osoba fizyczna, która jest kandydatem do stypendium, rodzic lub prawny opiekun niepełnoletniego kandydata do stypendium.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień określa Uchwała Rady Gminy Nr XX/185/2020 z dnia 28 września 2020r., którą można znaleźć tutaj. Wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Kołobrzeg, ul.Trzebiatowska 48a, w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Wnioski można również pobrać na stronie gminy.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn