W piątek 28 maja 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXVI sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2020 rok.

Zgodnie z przepisami głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poprzedza przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Dokument stanowi podstawę do szerokiej debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 14 radnych, 4 radnych było przeciw.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok, które przedstawił starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Rada zatwierdziła oba sprawozdania większością głosów 14 za, przy 5 głosach przeciw.

Następnie, po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przystąpiono do głosowania nad absolutorium. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 5 radnych. Udzielenie absolutorium przez Radę Powiatu oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook