Przedsiębiorstwo Usługowe „Holtur” sp. z o. o. w Kołobrzegu zwróciło się do Rady Powiatu  o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną  Barbarą Aściukiewicz. Wczoraj, podczas sesji Rady Powiatu wniosek został przegłosowany.

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu, radni obradowali na temat wniosku, z którym zgłosiła się spółka „Holtur”, dotyczącego rozwiązania umowy o pracę z Radną Barbara Aściukiewicz. Zatrudniona pełniła funkcję dyrektora pionu operacyjnego i sprzedaży na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przewodnicząca Rady Nadzorczej tłumaczy wniosek zmianami organizacyjnymi po stronie pracodawcy i likwidacją stanowiska, zajmowanego przez radną.

Sama zainteresowana uważa, że prawdziwą przyczyną usunięcia jej ze stanowiska, jest wytykanie przez nią nieprawidłowości w spółce, a jej działalność miała związek z pełnieniem mandatu radnego. 

Wioletta Dymecka, zasiadająca w Komisji Skarg Wniosków i Petycji zwróciła uwagę, że w tym przypadku, radna powinna złożyć wniosek do Sądu Pracy.

Krzysztof Zadka uważa natomiast, że skoro osoba składająca wniosek do Rady Powiatu nie jest już prezesem zarządu, komisja zajmująca się tą sprawą powinna to ponownie zbadać. 

Zdaniem Henryka Bieńkowskiego, decyzja radnych ma charakter polityczny.

Wniosek podlegał głosowaniu, podczas którego 12 osób było za wyrażeniem zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną, 5 radnych PiS było przeciw. 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn