Na początek język polski, później matematyka i język obcy. To harmonogram pierwszych egzaminów maturalnych. Matura 2022 ruszyła dzisiaj.

Blisko 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło dzisiaj o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W powiecie kołobrzeskim rok szkolny 2021/2022 w sumie ukończyło 564 uczniów klas maturalnych, z czego 551 tegorocznych absolwentów przystępuje do matury. 

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. W grupie przedmiotów do wyboru w części pisemnej są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Egzaminy maturalne potrwają do 23 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca. 

9 września br., zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zostaną ogłoszone ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe). Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo tego samego dnia (9 września br.).

Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 23 sierpnia 2022 r.‎ Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

 

 Matura zbiorczo 2022

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook