Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek podpisali z włodarzami gmin powiatu kołobrzeskiego Bernadetą Borkowską i Katarzyną Janicką-Golonką, umowy dotacji na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Gmina Ustronie Morskie otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Rusowie, natomiast Gmina Kołobrzeg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie. Przy podpisaniu obecny był starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Gmina Ustronie Morskie

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w Rusowie

Długość drogi: 1,756 km

Przewidywany całkowity koszt inwestycji; 995 996,47zł

Kwota dotacji: 536 363,37 zł., co stanowi 53,85 % kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wnioskodawcę

Opis: Dotychczasowa nawierzchnia bitumiczna drogi została wykonana kilkadziesiąt lat temu, a jej stan określany w wyniku corocznych przeglądów budowlanych klasyfikowany jest jako zły oraz krytyczny. W ramach zadania planuje się wykonanie drogi o szerokości 3,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Przewiduje się również budowę czterech mijanek zwiększających miejscowo szerokość do 5m. Z uwagi na mieszany charakter istniejącej nawierzchni drogi, stanowiącej przedmiot wniosku o dofinansowanie , w miejscu występowania istniejącej nawierzchni bitumicznej zaprojektowano odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w układzie dwuwarstwowym.

Gmina Kołobrzeg

Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 675 obręb Karcino

Długość drogi: 1,208 km

Przewidywany całkowity koszt inwestycji: 1 018 118,74 zł.

Kwota dotacji: 548 276,64 zł., co stanowi 53,85 % kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez wnioskodawcę

Opis: Projektowana droga do gruntów rolnych znajduje się w obrębie Karcino oraz obejmuje działkę nr 675 będącą własnością Gminy Kołobrzeg. Droga jest droga polną, szutrową nieutwardzoną o złym stanie nawierzchni uniemożliwiającym swobodny dojazd do gruntów rolnych. Projektuje się przebudowę istniejącej drogi na drogę betonową wykonaną z płyt drogowych żelbetowych 150x300 cm na pospółce grubości 15 cm wraz z poboczami z kruszywa łamanego gr 15 cm. Projektowana jezdnia będzie miała szerokość 3,0m oraz pobocza o szerokości 0,75cm każde. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano 5 mijanek o wymiarach 15x1,5m. 

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook