Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz wicestarosta Jacek Kuś podpisali umowy na realizację dwóch dużych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych w naszym powiecie. Mowa o przebudowie ulicy Głównej w Dygowie oraz ulicy Lipowej w Gościnie.

Przy zawarciu umów obecni byli włodarze gmin: Wójt Grzegorz Starczyk i Burmistrz Marian Sieradzki, którzy współfinansują inwestycje oraz Anna Pawlak - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZEBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym to: przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ulica Główna w Dygowie na długości 0,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do końca ulicy Głównej.

Przebudowa obejmie:

- wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,

- budowę chodnika, - budowę drogi rowerowej,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- renowację zieleni pasa drogowego na obszarze, na którym brak jest projektowanej nawierzchni twardej.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym i ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej powstanie chodnik o szerokości 2,0 m oraz droga rowerowa o szerokości 2,5 m.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacja z Gminy Dygowo.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 6.166.228,37 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł

Środki własne powiatu – 1.203.114,19 zł

Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

Termin realizacji: 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do połowy listopada br.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin, ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin.

PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W GOŚCINIE

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym to: przebudowa drogi powiatowej nr 3307Z ulica Lipowa w Gościnie na długości ok. 370 mb tj. od ronda zlokalizowanego przy obwodnicy do ronda przy ul. Kołobrzeskiej w Gościnie.

Przebudowa obejmie:

- wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,

- budowę chodnika,

- budowę ciągu pieszo - rowerowego,

- budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej,

- budowę kanału technologicznego,

- przebudowę oświetlenia ulicznego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

– wycinkę drzew w pasie drogowym.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym i ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej powstanie chodnik o szerokości 2,0 m oraz ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,0 m.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacja z Gminy Miasto Gościno.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 3.747.739,72 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1.000.000,00 zł

Środki własne powiatu – 1.810.739,72 zł

Dotacja z Gminy Miasto Gościno – 937.000,00 zł

Termin realizacji: 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do połowy listopada br.

Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook