Podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury dotyczącego przebudowy sieci kolejowej i optymalnego rozwiązania dla Kołobrzegu, starosta Tomasz Tamborski miał okazję porozmawiać z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem Szefernakerem.

Poruszono problem braku biura paszportowego w naszym powiecie i apelu, który niedawno został skierowany w tej sprawie.

- Chcę przekazać dobrą wiadomość dla mieszkańców - wniosek spotkał się z dużym zrozumieniem ze strony Pana Ministra, który pochodzi przecież z naszego regionu. Otrzymałem informację, że takie biuro zostanie przywrócone w Kołobrzegu. Kolejne kroki i szczegóły funkcjonowania będziemy uzgadniać z wojewodą - na gorąco po spotkaniu mówi nam starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn