Wprowadzenie tymczasowej kontroli granicznej na granicach wewnętrznych strefy Schengen.

 

Od 4 lipca do 2 sierpnia wprowadzono tymczasową kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych strefy Schengen. W województwie zachodniopomorskim tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie przez patrole Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale do kontroli granicznej na drogach dojazdowych do granicy państwowej min. w Kołbaskowie, Lubieszynie, Krajniku, Osinowie Dolnym oraz na innych drogach przecinających linię granicy państwowej. Kontrole będą prowadzone w sposób wyrywkowy.

Osoby odwiedzające w tym czasie Polskę powinny być przygotowane na poddanie się procedurom kontroli, zarówno dokumentów jak i pojazdu, którym podróżują. W przypadku obywateli RP i innych państw Strefy Schengen, w razie kontroli granicznej, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty). Obywatele państw trzecich, czyli spoza UE powinni mieć ważny paszport i wizę, jeśli jest wymagana.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn