×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

W poniedziałek odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów powiatu kołobrzeskiego w 2017 roku. W uroczystości wzięli udział komendant wojewódzki policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, zastępca prezydenta Miasta Kołobrzeg Jacek Woźniak, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, a także wójtowie gmin.
 
Podczas odprawy komendant powiatowy policji w Kołobrzegu  mł. insp. Dariusz Hoc podsumował efekty pracy jednostki w 2017 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane dobrze.
W kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego. Z 1662 w roku 2016 do 1532 w roku ubiegłym. Na spadek przestępczości bezpośrednio wpływa także skuteczna profilaktyka.
Policjanci z kołobrzeskiej  jednostki  we wszystkich prowadzonych postępowaniach zabezpieczyli w 2017 roku mienie o łącznej wartości ponad 170 tysięcy złotych od osób, które dopuściły się głównie przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Zabezpieczenie dokonywane jest na poczet przyszłych kar i roszczeń oraz obowiązku naprawienia szkody i jest ogromnie ważne z punktu widzenia ochrony interesu pokrzywdzonego.
W 2017 roku policjanci odzyskali mienie o łącznej wartości 721 tysięcy złotych.
W ubiegłym roku roku policjanci łącznie zabezpieczyli ponad 10 kilogramów narkotyków różnego pochodzenia w tym: 1,2 kilogram amfetaminy,  ponad 7 kilogramów marihuany, 127 gram kokainy, 404 tabletki ekstazy, kilogram metaamfetaminy.
Nawiązując do priorytetów Komendanta Głównego Policji jednym z najważniejszych zadań, które stało przed kołobrzeską jednostką w 2017 było  utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. W tym celu zapewniono stałą obecność policjantów na drogach miasta i powiatu.
Aktywność policjantów ruchu drogowego przełożyła się na wymierne efekty. Policjanci ujawnili blisko 10 tysięcy sprawców wykroczeń, którzy rażąco łamali przepisy ruchu drogowego. Większość dotyczyła tych, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem wpływali bezpośrednio na zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach.
W 2017 roku odnotowano 1048 kolizji  i 98 wypadków drogowych, w których niestety zginęło 15 osób.
Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok na poziomie 28 tysięcy osób poddanych kontroli, wśród których 123 było nietrzeźwych.
Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają nie tylko przeprowadzone kontrole. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne.
Komendant podkreślił ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie utrzymania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2017 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem na drodze dla dzieci i młodzieży a także te skierowane do seniorów.
Od września 2016 roku mieszkańcy miasta i powiatu zgłosili za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 618 zagrożeń, z czego 250 zostało potwierdzonych przez Policję. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości , nieprawidłowego parkowania, ale także złej organizacji ruchu drogowego, czy dzikich wysypisk śmieci.
Komenda Powiatowa  Policji w Kołobrzegu przykładem lat ubiegłych, aktywnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. W 2017 roku policjanci przeprowadzili 832 interwencje domowe, w trakcie których założyli 177 Niebieskich Kart.
Następnie głos zabrał komendant wojewódzki policji w Szczecinie – insp. Jacek Cegieła, który omówił wyniki osiągnięte przez KPP Kołobrzeg  na tle województwa zachodniopomorskiego oraz omówił założenia i priorytety na kolejny pracowity rok.
Na zakończenie komendant powiatowy policji w Kołobrzegu mł. insp. Dariusz Hoc podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2017 roku. Słowa podziękowania skierował do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook