×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Na drogach w naszym województwie ma być bezpieczniej. Podpisano porozumienie GDDKiA, Państwowej Straży Pożarnej i Policji w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych na drogach krajowych.


 
 
Dyrektor szczecińskiego Oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, Zastępca Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Rudziński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła podpisali trójstronne porozumienie służące poprawie współdziałania podczas zdarzeń drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest sprawą priorytetową, dlatego tak ważne jest doskonalenie współpracy służb w tym zakresie – powiedział Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin.
Celem porozumienia jest ujednolicenie i standaryzacja zasad współpracy służb w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim. Strony w zakresie swoich kompetencji zobowiązują się do współdziałania, polegającego na koordynowaniu przedsięwzięć służących zapobieganiu i usuwaniu skutków drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych.
Strony określiły m.in. zasady wymiany informacji o aktualnej sytuacji na drogach województwa, a także o utrudnieniach i wypadkach na drogach. Wiele miejsca poświęcono uszczegółowieniu zasad współpracy podczas zdarzeń drogowych, eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu zagrożeń, ale także o współdziałaniu w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podpisane porozumienie uwzględnia zapisy porozumień Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z Komendantem Głównym PSP (z 15 grudnia 2017) i Komendantem Głównym Policji (z dnia 25 stycznia 2017), o współdziałaniu służb. Porozumienia te służą poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych, usprawnieniu systemu przepływu informacji o zagrożeniach, a także lepszemu współdziałaniu służb podczas zdarzeń na drogach.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn