×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

W poniedziałek 15 października 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym z Odziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Przyznano nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek Powiatu Kołobrzeskiego.Nagrody I stopnia otrzymało 7 dyrektorów szkół, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.
 
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Elżbieta Wąsowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.
Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał Pan Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Pan Mariusz Wolański – nauczyciel etyki i  wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.
Nagrodę Starosty Kołobrzeskiego otrzymała Pani Barbara Wiśniewska – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kołobrzegu.

Nagrody I stopnia Starosty Kołobrzeskiego otrzymali: 
Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,
Halina Schulz – Tkacz – dyrektor Zespołu Szkól im. Macieja Rataja w Gościnie,
Joanna Szymańska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek”,
Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza,
Józef Skorupiński – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika,
Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak,
Lech  Pieczyński – dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.
Nagrody II stopnia Starosty Kołobrzeskiego otrzymali:
Aleksandra Czapiga –  nauczyciel przedmiotów zawodowych - terapii zajęciowej (Zespół Szkół Policealnych),
Tomasz Mróz – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),
Zdzisława Ralcewicz – nauczyciel matematyki (Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza),
Ewa Wasilewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),
Jakub Suchy – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika),
Wioleta Kalinowska – kierownik internatu (Zespół Szkół im. M. Rataja),
Barbara Wolańska – logopeda (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna),
Edyta Tetera – nauczyciel muzyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
Justyna Wysocka-Kasprzak – wychowawca internatu (SOSW „Okruszek”),
Ryszard Waśkowski – kierownik internatu (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy)

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.informacje.kolobrzeg.pl/images/2016/den2018

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn