×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

Podczas I sesji Rady Gminy Ustronie Morskie, Bernadeta Borkowska została zaprzysiężona na Wójta Gminy Ustronie Morskie, a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Sesję otworzyła seniorka wśród radnych Jolanta Szymczak, prosząc o minutę ciszy, w celu uczczenia pamięci zmarłego w tym tygodniu, wieloletniego radnego I,II i IV kadencji – Leszka Wesołowskiego.
Następnie przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Ryszard Kiełczewski wręczył czternastu nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Przypominamy, że piętnasty radny, zostanie wybrany w wyborach uzupełniających, wskutek wyboru Bernadety Borkowskiej na Wójta Gminy Ustronie Morskie.
Uroczystego ślubowania dokonali: Basarab Andrzej, Caban Hanna, Dziewiałtowicz Mirosław, Gabryszewska Ewelina, Grajek - Górecka Olga, Grzywnowicz Krzysztof , Leciaho Marek, Marciniak Roman, Płomińska Barbara, Psykała Krzysztof , Rymaszewski Tomasz, Staszak Andrzej, Szymczak Jolanta, Tomala Denis.
Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Na pełnienie tej funkcji zgłoszono tylko jedną kandydaturę w osobie Krzysztofa Grzywnowicza. Radni głosowali w sposób tajny. Głosami 13 za i 1 wstrzymującym nowym Przewodniczącym Rady Gminy został Krzysztof Grzywnowicz. W tym miejscu prowadzenie obrad przejął nowo wybrany przewodniczący, dziękując za zaufanie i wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę. Następnie zaświadczenie o wyborze odebrała Bernadeta Borkowska - nowo wybrana Wójt Gminy Ustronie Morskie, która odczytała tekst ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy oraz dodała: Tak mi dopomóż Bóg. Po oficjalnych przemówieniach, gratulacjach oraz podziękowaniach przewodniczący rady rozszerzył porządek obrad o kolejne trzy punkty: wybór Vice Przewodniczącego Rady Gminy, powołanie składów poszczególnych komisji stałych i ich przewodniczących oraz ustalenie kwoty wynagrodzenia nowej wójt. Nowym Vice Przewodniczącym Rady Gminy został Denis Tomala, który podobnie jak przewodniczący rady otrzymał trzynaście głosów za, i jeden wstrzymujący.
 
W skład komisji stałych weszli następujący radni:

Komisja Budżetu:
1. Denis Tomala – Przewodniczący
2. Krzysztof Grzywnowicz
3. Tomasz Rymaszewski
4. Krzysztof Psykała
5. Roman Marciniak
6. Ewelina Gabryszewska
7. Andrzej Staszak
8. Barbara Płomińska
 
Komisja Publiczna:
1. Mirosław Dziewiałtowicz – Przewodniczący
2. Jolanta Szymczak
3. Hanna Caban
4. Ewelina Gabryszewska
5. Olga Grajek – Górecka

Komisja Rewizyjna
1. Marek Leciaho – Przewodniczący
2. Barbara Płomińska
3. Roman Marciniak
4. Mirosław Dziewiałtowicz
5. Tomasz Rymaszewski

Komisja Komunalna:
1. Andrzej Staszak – Przewodniczący
2. Jolanta Szymczak
3. Krzysztof Psykała
4. Andrzej Basarab

Komisja skarg, wniosków i petycji:
1. Hanna Caban – Przewodnicząca
2. Olga Grajek – Górecka
3. Marek Leciaho

Po ustaleniu składów komisji stałych radni podjęli uchwałę o wynagrodzeniu nowej wójt. Ustalono, że wójt otrzymywać będzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 złotych, 1.700 złotych dodatku funkcyjnego, dodatek specjalny wynoszący 40% wynagrodzenia zasadniczego tj. w sumie 2.560,00 zł, oraz dodatek stażowy w kwocie: 940,00 zł. Razem wynagrodzenie brutto wyniesie: 9.900,00 zł.
Sesję zakończył słodki poczęstunek.


 
Dodaj komentarz

Komentarze na portalu informacje.kolobrzeg.pl są własnością ich twórców. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie pozostawione w serwisie. Jeśli jakikolwiek komentarz uważasz za niestosowny lub narusza jakiekolwiek zasady komentowania w serwisie napisz na adres: studio@tkk.pl

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Facebook