×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 70.

OPP oraz Starostwo Powiatowe serdecznie zapraszają na dziesiąty Maraton Artystyczny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, który jest wszechstronnym konkursem artystycznym adresowanym do dzieci i młodzieży – kształcących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz korzystających z oferty placówek edukacyjno-kulturalnych Pomorza Zachodniego.


Konkurs ma charakter otwarty: organizatorzy akceptują także zgłoszenia z innych regionów i województw.
Celem konkursu jest popularyzacja wszelkich form sztuki wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie publicznej prezentacji artystycznych umiejętności, kształcenie kreatywności, twórcza konfrontacja dzieci i młodzieży, posiadających uzdolnienia artystyczne oraz kształtowanie przywiązania do "małej Ojczyzny", tradycji morskich i rybackich.
 
Termin  Maratonu:  29-30.03.2019 roku

Miejsce:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 1.
 
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury wyłonione przez organizatorów. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 
X  Maraton Artystyczny OPP składał się będzie z czterech konkursów:
• konkursu plastycznego
• konkursu recytatorskiego i małych form teatralnych
• konkursu piosenki
• konkursu tanecznego.
 
Uczestnicy Maratonu będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
• szkoła podstawowa
• gimnazjum
• szkoła ponadgimnazjalna.
 
Warunkiem uczestnictwa w Maratonie będzie dostarczenie zgłoszenia do co najmniej jednego konkursu do siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu (ul. Mazowiecka 1); lub e-mail: opp.kolobrzeg@interia.pl na karcie zgłoszenia zamieszczonej w niniejszym regulaminie, do dnia 18 marca.
Zgłoszenia – maksimum 2 osoby lub 2 zespoły do jednego konkursu w każdej kategorii wiekowej – powinny być dokonane przez szkołę lub placówkę kultury bądź instytucję opiekuńczo-wychowawczą; organizatorzy zachęcają do przeprowadzania eliminacji szkolnych.
 
Szczegóły regulaminowe w poszczególnych konkursach:
 
• konkurs plastyczny:
- temat prac konkursowych: martwa natura w rysunku studyjnym (dzieci starsze),
  praca dowolna „z wyobraźni” o tematyce morskiej lub rybackiej (dzieci młodsze),
- technika wykonania: rysunek ołówkiem, kredką, węglem,
- format pracy: A2, A3; B1; B2,
- czas konkursu:  29 marca, godz. 16.00 – 19.00,
- wystawa pokonkursowa: 24 marca.
 
• konkurs recytatorski i małych form teatralnych:
- każdy recytator zaprezentuje jeden utwór; dopuszczalna jest także prezentacja fragmentów utworów,
- maksymalny czas recytacji: 4 minuty,
- oceniając recytację Jury weźmie pod uwagę trafność doboru tekstów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny,
- każdy wykonawca małej formy teatralnej (indywidualny lub grupowy) zaprezentuje etiudę, trwającą nie dłużej niż 10 minut,
- dopuszczalne są dowolne formy teatralne: kabaret, pantomima, monodram, teatr żywego słowa, lalkowy, dramatyczny, poetycki i inne,
- oceniając etiudę teatralną, Jury weźmie pod uwagę opracowanie sceniczne, reżyserię, wartość literacką scenariusza, umiejętności warsztatowe, grę aktorską, scenografię, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny,
- organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepszą prezentację o tematyce morskiej lub rybackiej,
- czas konkursu: 29 marca od godz. 16.00.
 
konkurs piosenki:
- uczestnikami konkursu mogą być soliści – wokaliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę do podkładu na płycie CD w formacie AUDIO CD lub do akompaniamentu na własnym instrumencie,
- oceniając wykonawców, Jury uwzględni dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny,
- organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepszą prezentację o tematyce morskiej lub rybackiej,
- termin konkursu: 30  marca od godz. 10.00.
 
konkurs taneczny:
- uczestnikami mogą być soliści lub małe grupy taneczne,
- oceniane będą tańce w kategoriach: taniec współczesny, nowoczesny, towarzyski, ludowy;  w grupach wiekowych do 12 lat i od 12 lat,
- maksymalny czas prezentacji: 3,5 min,
- Jury weźmie pod uwagę dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, technikę,
  wykonania, ogólne wrażenie artystyczne oraz dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów,
- organizatorzy przewidują nagrodę specjalną za najlepszy taniec nawiązujący do tematyki morskiej lub rybackiej,
- termin konkursu: 30 marca od godz. 15.00.
 
Rozstrzygnięcie oraz prezentacja laureatów konkursów nastąpi podczas uroczystego podsumowania X Maratonu Artystycznego OPP, 30 marca 2019 r. ok. godz. 17.00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji i – w razie konieczności – zmian w regulaminie (np. dzielenia lub łączenia kategorii wiekowych bądź wykonawczych).

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn