Od wczoraj Komunikacja Miejska uruchomiła nową linię nr 9 na trasie Kołobrzeg - Bogucino. Jest to skutek porozumienia zawartego między Gminą Kołobrzeg, a Miastem Kołobrzeg, na mocy którego, autobus Komunikacji Miejskiej, kursował będzie regularnie na trasie Kołobrzeg - Niekanin - Obroty - Bogucino.

Kołobrzeski Konwent Samorządowy spotkał się dziś po raz kolejny. Wójtowie gmin naszego powiatu, pod przewodnictwem wójta Gm. Kołobrzeg Włodzimierza Popiołka, omówili najpilniejsze dla mieszkańców sprawy, czyli taryfy za wodę, konsekwencje nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz stawki podatków od farm wiatrowych.


Facebook