Areszt na trzy miesiące, taki środek zapobiegawczy decyzją Sądu zastosowano wobec 35-letniego mieszkańca województwa podlaskiego, który został zatrzymany na ulicy Solnej  przez policjantów Nieetatowej Grupy Specjalnej z Kołobrzegu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o usiłowanie wymuszenie rozbójniczego.

We wtorek 20 lutego 2018 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu zadaniowego ds. rozpatrywania wniosków z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, działającego przy Staroście Kołobrzeskim. Do 18 lutego 2018 roku można składać swoje wnioski, opinie i propozycje ewentualnych usprawnień i zmian w tym zakresie.