"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Kołobrzegu, zawiadamia odbiorców wody w miejscowości:

STARY BOREK, NOWY BOREK, NOWOGARDEK, DRZONOWO, GŁOWACZEWO, KARCINO I SARBIA,

że w związku z koniecznością przełączenia nowobudowanej sieci wodociągowej w Starym Borku,

w dniu 12.04.2021 r. od godz. 10:00 do godz. 15:00

ZOSTANIE WSTRZYMANY DOPŁYW WODY

W wyniku prowadzonych działań wystąpią chwilowe spadki ciśnienia oraz lokalne zmętnienia wody.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy Odbiorców wody.

 Facebook