Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w konkursie na  Kołobrzeską Kolędę 2021.

Nagroda: 5000 zł (oraz możliwość nagrania utworu w studiu)
 
Konkurs adresowany jest do twórców – solistów, muzyków, kompozytorów, autorów tekstów do utworów muzycznych, zespołów muzycznych

Zgłoszenia:
do dnia 22.11.2021, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@rck.kolobrzeg.eu

albo tradycyjną pocztą na adres:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta , ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem „Kołobrzeska Kolęda 2021”.Facebook