W tym czasie wygasły mandaty 50 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Były to  mandaty 31 wójtów, 17 burmistrzów i 2 prezydentów. 
Z zestawienia PKW wynika, że w 22 przypadkach powodem wygaśnięcia mandatu była śmierć (od początku kadencji zmarło 15 wójtów, 6 burmistrzów i 1 prezydent), zaś w 11 pisemne zrzeczenie się mandatu (na taki krok zdecydowało się 7 wójtów, 3 burmistrzów i 1 prezydent). W 6 przypadkach stwierdzono utratę prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów. Również 4 razy orzeczono o nieważności wyborów lub wyboru wójta. W drodze referendum odwołano także wójta Gietrzwałdu – woj. warmińsko-mazurskie. W 2 przypadkach wydane zostały orzeczenia o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji. W 1 przypadku nastąpiło naruszenie ustawowych zakazów łączenia funkcji burmistrza, z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czterech samorządowców (1 wójta i trzech burmistrzów) odwołano podczas referendum. Taki los spotkał burmistrza: Chrzanowa – woj. małopolskie, Sulmierzyc – woj. wielkopolskie oraz Trzebiatowa – woj. zachodniopomorskie. Referendum w sprawie odwołania jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego burmistrza lub wójta.
W województwie zachodniopomorskim wygasły mandaty 5 samorządowcom. Powodem była śmierć, rezygnacja, referendum oraz orzeczenie o nieważności wyborów. 
PKW opublikowała także szczegółowe dane na temat wygaśnięcia w Polsce 2393 mandatów radnych wszystkich szczebli od początku obecnej kadencji. Prawie połowę (1145) przyczyn stanowiła rezygnacja z mandatu radnego (w zachodniopomorskim – 84). 
Najwięcej, moim zdaniem, kontrowersji budzi fakt rezygnacji aż 563 radnych, którzy zrezygnowali z mandatu z powodu ich jednoczesnego wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W województwie zachodniopomorskim takich przypadków odnotowano aż 27 na 136 samorządów. Dobrze, że kandydowanie do różnych samorządowych szczebli   w takiej skali się nie powtórzy, ponieważ kodeks wyborczy już tego nie przewiduje. Kandydowanie do różnych organów samorządowych, zgodnych do niedawna z prawem, wprowadzało jednak wyborców w zakłopotanie oraz wynikające z tego tytułu rozczarowania. Obecnie zasady wyborcze są w tym zakresie bardziej dla nas wyborców czytelne. Kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może dodatkowo kandydować jedynie do rady swojego szczebla. Szkoda, że prawo wyborcze pozostawia nadal dowolność kandydowania do samorządów czynnych posłów i senatorów bez konieczności ich wcześniejszej rezygnacji       z funkcji i apanaży parlamentarnych.Jerzy Kotlęga