Decyzję o usunięciu radnego Krzysztofa Plewki podjął 15 lutego 2020 roku Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie. Według najnowszej wersji, radny Krzysztof Plewko został skreślony z listy partii 12 stycznia 2021 roku.

Pierwsze wyrzucenie radnego Plewki

Decyzję o usunięciu radnego Krzysztofa Plewki podjął 15 lutego 2020 roku Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie. O tym fakcie poinformował poseł Czesław Hoc: „Oficjalnie informuję, że Pan Krzysztof Plewko, z dniem 12 stycznia 2021 r., decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie został skreślony z listy członków partii Prawa i Sprawiedliwości” – to fragment wypowiedzi posła, który znalazł się na portalu www.niezalezne.media.pl

W uchwale jasno zostało doprecyzowane: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Radny Plewko, zgodnie z dyspozycją zawartą w jej treści, złożył odwołanie od uchwały Zarządu Okręgu PiS, którego rozpatrzenie zajęło partii prawie rok. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nie był już jednak członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uchwała wykluczająca członkostwo została podjęta. Statut partii reguluje kwestię usuwania członków. O tym, że to wyłączna kompetencja zarządu okręgu, stanowi art. 6 p. 2 statutu. Komitet rozpatruje odwołanie członka, którego skreślono z listy członków PiS. Jednak zarząd tego nie robi przez kilkanaście miesięcy.

usuniecie1 

Drugie wyrzucenie radnego Plewki

Według wersji 2.0 zaprezentowanej ostatnio przez posła Czesława Hoca, radny Krzysztof Plewko został skreślony z listy partii 12 stycznia 2021 roku:

Oświadczenie! Oficjalnie informuję, że Pan Krzysztof Plewko, z dniem 12. stycznia 2021r., decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie został skreślony z listy członków partii Prawa i Sprawiedliwości.  

Czesław Hoc poseł na Sejm RP

Przewodniczący Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Kołobrzegu

Wiceprezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Koszalinie.

Kołobrzeg, dn. 13. stycznia 2021 r.

Niezbyt skomplikowana analiza chronologii wydarzeń nakazuje zadać pytanie, jak można skreślić kogoś, kto został wcześniej skreślony?

Będzie hat-trick?

Po tym jak poseł Czesław Hoc oficjalnie poinformował opinię publiczną o skreśleniu z Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Plewki, radny zabrał głos. Złożył rezygnację z członkowska w klubie PiS w Radzie Miasta i zapowiedział, że nie będzie milczał, a ma sporo do powiedzenia. Radny zapowiada ujawnienie kulisów działania Prawa i Sprawiedliwości w mieście. I raczej nie powstrzyma go przed tym obawa, że zostanie skreślony po raz trzeci.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn