1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu internetowego www.informacje.kolobrzeg.pl (zwanego dalej: „Serwisem informacyjnym”).
 
2. Właścicielem Serwisu Informacyjnego i jednocześnie administratorem danych jest Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, kod pocztowy 78-100, ul. Czarnieckiego 7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 671-000-05-09, REGON: 330033863, zwana dalej Redakcją.
 
3. Redakcja dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Informacyjny.
 
§ 1 Jak zbieramy dane?
 
1. Redakcja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 
a) rejestracji konta w Serwisie Informacyjnym;
 
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Informacyjnym, Użytkownik podaje:
 
a) adres e-mail;
 
b) Nazwę użytkownika;
 
c) Imię i nazwisko;
 
4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Informacyjnym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w dowolnym czasie.
 
5. Podczas korzystania ze Serwisu Informacyjnego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Informacyjnym.
 
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 
1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Serwisie Informacyjnym dane Użytkowników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
 
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Informacyjnego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Informacyjnym.
 
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 
1. Serwis Informacyjny używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Redakcje na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Informacyjny, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Redakcja produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Informacyjny.
 
2. Redakcja wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 
3. Redakcja wykorzystuje cookies własne w celu:
 
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Informacyjnym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Informacyjnym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu Informacyjnego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
b) analizy oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu Informacyjnego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
4. Redakcja wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 
a) prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu, mapy wskazującej lokalizację biura Redakcja, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Informacyjnego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Informacyjnego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Redakcja może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Informacyjny przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Redakcję przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Informacyjnego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Informacyjnego.
 
7. Serwis Informacyjny zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 
1. Dane osobowe zbierane przez Redakcję za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
 
2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu Informacyjnego mają jedynie uprawnieni pracownicy Redakcji.
  
3. Redakcja zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie Informacyjnym.
 
4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Redakcja może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Informacyjnym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Redakcja roszczeń od danego Użytkownika.
 
5. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Informacyjnym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Informacyjny umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Redakcja nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Informacyjnym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie Informacyjnym, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła. 
 
6. Redakcja nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
 
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Redakcja poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: studio@tkk.pl
 
3. Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2018 r.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn