W czwartek w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa roczna, która podsumowywała efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, rady powiatu i miasta oraz burmistrzowie i wójtowie gmin.

13 lutego w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Komendant Główny PSP, nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, na wniosek Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, powierzył z dniem 12 lutego br. pełnienie obowiązków zastępcy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Makowskiemu, dotychczas zajmującemu stanowisko komendanta powiatowego PSP w Kołobrzegu.