Progi zwalniające na ul. Wylotowej to długa historia a każde z zastosowanych rozwiązań budzi kontrowersje. I o tym rozmawiamy dzisiaj w audycji Rozmowy z widokiem na powiat. Z Jackiem Kusiem, wicestarostą kołobrzeskim omawiamy także rozwiązania dla skrzyżowania ul. Wylotowej z Jedności Narodowej i budowę ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Pyszki. 

Starosta kołobrzeski odpiera zarzuty i tłumaczy wybór Heleny Rudzis Gruchały na dyrektora Okruszka. W piątek odbędzie się sesja absolutoryjna w powiecie. Tomasz Tamborski nie martwi się o wynik głosowania. W audycji Rozmowy z widokiem na powiat rozmawiamy także o krematorium, które według nieoficjalnych informacji mogłoby zostać wybudowane w Kołobrzegu.Facebook