W Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK oraz firmy IDOM z Prezydent Miasta Anną Mieczkowską oraz radnymi Rady Miasta Kołobrzeg. Czwartkowe rozmowy były kontynuacją spotkań w sprawie rozwiązań komunikacyjnych wiążących się z przebudową trakcji kolejowej na terenie naszego miasta.