Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, iż w związku z rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu w dniu 27.11.2020 wydał negatywną opinię dotyczącą możliwości ogólnodostępnego umożliwienia korzystania z oferty kołobrzeskiego lodowiska. 

Poseł Marek Hok złożył interpelację do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym pyta o możliwość pilnego wprowadzenia i zakontraktowania przez NFZ nowej procedury medycznej — rehabilitacji pocovidowej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby poprawić sytuację tysięcy polskich pacjentów doświadczonych ciężkim przechorowaniem COVID-19 oraz uchronić uzdrowiska przed zapaścią, a nawet upadkiem.