Czuję  się  wywołany  do  tablicy  w  związku  z  ostatnimi  wydarzeniami,  szeroko komentowanymi w mediach, dotyczącymi pomysłu grupy radnych na temat, który właściwie leży  w  kompetencjach  Komisji  Prawa,  której  jestem  przewodniczącym  oraz  mojego członkostwa w jednej z Komisji - napisał radny Dariusz Zawadzki. Chodzi o pomysły radnego Rzepki. Facebook