W związku z objęciem kwarantanną z powodu podejrzenia koronawirusa na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, Kołobrzeska Izba Gospodarcza (http://kig.kolobrzeg.pl) wspólnie z Fundacją na Przekór Przeciwnościom Jacka Pawłowskiego organizuje pomoc rzeczową na rzecz pacjentów i personelu szpitala.