Sytuacja prawna pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, działania podejmowane przez policję w zakresie stosowania środków zapobiegawczych izolujących sprawcę od ofiary przemocy, jak wygląda postępowanie przygotowawcze oraz jego przebieg - to tylko niektóre tematy, które zostaną omówione podczas dzisiejszej prelekcji.