Piękno! Niezwykła właściwość bytu. W starożytnej Grecji wiązano je z ideą dobra, duchowością, moralnością, myślą i rozumem. O Kołobrzegu mówią - to piękne miasto, Czy rzeczywiście, czy przypadkiem nie powielamy stereotypu? Do audycji "W Punkt" w Radiu Kołobrzeg zaprosiliśmy Cezarego Kalinowskiego. twórcę Zespołu ds. Upiększania Miasta. Prowadzenie Mariusz Wolański.