W sierpniu w przetargu na przebudowę targowiska miejskiego wpłynęła jedna oferta na kwotę blisko13 milionów złotych. To jednak dwukrotnie więcej niż miasto przeznaczyło na tel cel. W związku z tym, Zieleń Miejska zmuszona była unieważnić przetarg. Spółka jednak nie rezygnuje z przebudowy targowiska. W tej chwili jest na etapie tworzenia nowej koncepcji.



Facebook