Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe zwróciło się do miasta z propozycją odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz prowadzonej działalności gospodarczej, rozłożenia na raty należności wobec spółek komunalnych oraz odroczenia i rozłożenia na raty opłaty za użytkowanie wieczyste.