Podczas rozpoczynającego się dzisiaj II Festiwalu Wczesnośredniowiecznego „Budzistowo – dawny Kołobrzeg” Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” działająca przy Towarzystwie Muzeum Oręża Polskiego zaprezentuje ok. 90 znalezisk, odkrytych w zeszłym tygodniu dokładnie na terenie miejsca, gdzie będzie odbywało się wydarzenie.