Starosta kołobrzeski odpiera zarzuty i tłumaczy wybór Heleny Rudzis Gruchały na dyrektora Okruszka. W piątek odbędzie się sesja absolutoryjna w powiecie. Tomasz Tamborski nie martwi się o wynik głosowania. W audycji Rozmowy z widokiem na powiat rozmawiamy także o krematorium, które według nieoficjalnych informacji mogłoby zostać wybudowane w Kołobrzegu.

Tegoroczny weekend majowy trwał trzy dni. Funkcjonariusze skrupulatnie przygotowywali się do jego zabezpieczenia, aby dla wszystkich - mieszkańców regionu i podróżujących przez nasz teren – okazał się bezpieczny. W działania zaangażowana była zwiększona ilość policjantów, w tym wsparcie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.Facebook