W środę o 17.40 równolegle na antenie TKK, Radia Kołobrzeg oraz na naszym portalu emitowany będzie program z telefonicznym udziałem słuchaczy i widzów Rozmowy z Widokiem na Powiat. Gościem będzie wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś. Pytania i opinie dotyczące życia powiatu można stawiać w trakcie trwania programu pod numerem telefonu 94 355 38 01, a także w komentarzach pod zapowiedzią.

Gościem programu był starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Rozmawialiśmy między innymi o ostatnim posiedzieniu Rady Społecznej Szpitala oraz o nowym dyrektorze placówki. Było też o zbliżającej się sesji absolutoryjnej Rady Powiatu oraz o kwestiach bezpieczeństwa na ścieżce pieszo-rowerowej Kołobrzeg-Grzybowo-Dźwirzyno. Prowadzenie Mariusz Wolański.

W środę o 17.40 równolegle na antenie TKK, Radia Kołobrzeg oraz na naszym portalu emitowany będzie program z telefonicznym udziałem słuchaczy i widzów Rozmowy z Widokiem na Powiat. Gościem będzie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Pytania i opinie dotyczące życia powiatu można stawiać w trakcie trwania programu pod numerem telefonu 94 355 38 01, a także w komentarzach pod zapowiedzią.

Dziś gościem programu był wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś. Rozmawiliśmy między innymi o funduszach na rozwój rybołówstwa, o remontach dróg oraz o współpracy miasta i powiatu w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w okesie letnim. Razem z wicestarostą Jackiem Kusiem z największym uznaniem pochyliliśmy się też nad stylem i jakością pracy radnych Rady Miasta. Prowadzenie Mariusz Wolański.

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia łącznie przeciwko 26 osobom, w tym 12 wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Wśród oskarżonych jest również założyciel grupy. Grupa działała w Kołobrzegu.

W środę o 17.40 równolegle na antenie TKK, Radia Kołobrzeg oraz na naszym portalu emitowany będzie program z telefonicznym udziałem słuchaczy i widzów Rozmowy z Widokiem na Powiat. Gościem będzie wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś. Pytania i opinie dotyczące życia powiatu można stawiać w trakcie trwania programu pod numerem telefonu 94 355 38 01, a także w komentarzach pod zapowiedzią.

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Karlinie, na przystani kajakowej „Wodnik” odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”.  Uroczystość powiązana była z oficjalnym otwarciem zmodernizowanej przystani kajakowej „Wodnik” w Karlinie. Rozbudowana zostanie też kołobrzeska przystań kajakowa.

W 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, delegacja Muzeum Oręża Polskiego oraz zachodniopomorskiego środowiska odtwórstwa historycznego złożyła kwiaty przy pomniku żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w miejscowości Sandau nad Łabą. Miejsce to wieńczyło szlak bojowy 14. pułku 6. Dywizji Piechoty, tej samej, która na początku marca 1945 r. jako pierwsza rodzima jednostka rozpoczęła bój o Kołobrzeg.


Facebook