Jak już dzisiaj informowaliśmy na naszym portalu, Stowarzyszeniem „VICTORIA” dla Osób z Chorobą Nowotworową jest jedną z organizacji pozarządowych, które podpisały umowę na realizację zadań publicznych i otrzymało wsparcie finansowe od powiatu. A jak na co dzień funkcjonuje placówka? - zapytaliśmy Agnieszkę Nahajowską – Kierownika Hospicjum.