W Urzędzie Miasta oraz w Starostwie Powiatowym odbyły się konsultacje nad stworzonym przez Powiatowy Urząd Pracy konspektem, dotyczącym propozycji zmian do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zdecydowanie niezbędna jest większa pomoc dla mikro i małych przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Wczoraj konsultacje trwały w Urzędzie Miasta, a dziś zebraliśmy wszystko to, na co wskazują nam przedsiębiorcy i stworzyliśmy konspekt proponowanych zmian do Tarczy Antykryzysowej. Na wiele zagadnień zwrócił również uwagę Powiatowy Urząd Pracy, który środki pomocowe rozdziela. Proponowane zmiany miałyby dotyczyć m.in. kwestii związanych z przeważającym kodem PKD, bowiem aktualne brzmienie przepisu w sposób istotny zawęża grupę mikro i małych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotację - mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Proponowane zmiany:

- Pominięcie jako warunku udzielania wsparcia wobec mikro i małych przedsiębiorców posiadania oznaczeń PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie przeważającej działalności tak, aby wsparcie objęło wszystkich mikro i małych przedsiębiorców, bez znaczenia, jaki jest deklarowany przez nich na dzień 30 września 2020 r. przeważający kod PKD; Aktualne brzmienie przepisu w sposób istotny zawęża grupę mikro i małych przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotację – właśnie ze względu na brak właściwego, przeważającego PKD.

- Warunkiem udzielenia wsparcia byłoby prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 01 stycznia i od tego momentu nie można byłoby zawieszać/likwidować prowadzonej działalności gospodarczej aż do dnia złożenia wniosku, a więc wsparcie trafiłoby do tych podmiotów które z założenia działają w sposób stały, a nie w sposób okresowy (sezonowy).

- Pominięcie warunku uzależniającego możliwość ubiegania się o dotację od deklarowanego przez mikro, małego przedsiębiorcę spadku przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskanego w październiku albo listopadzie 2020 r. – niższy co najmniej o 40 % w aktualnym stanie prawnym – w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Tego rodzaju warunek zawęża aktualnie możliwość uzyskania w odniesieniu do podmiotów, które funkcjonowały na rynku zarówno w 2019 jak i 2020 r. Pojawia się bowiem pytanie co z podmiotami, które pojawiły się na rynku już w 2020 r. i funkcjonują do dzisiaj?

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn