Stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu objął ppłk Piotr Malitowski. Wojskowy Komendant Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

- Nowemu komendantowi życzę owocnej pracy na rzecz bezpieczeństwa a także wielu sukcesów w codziennej służbie - napisała na swoim facebookowym profilu prezydent Anna Mieczkowska.

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy: zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, administrowanie rezerwami osobowymi, wykonywanie świadczeń na rzecz obrony, współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej, gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień oraz promocja obronności i służby wojskowej;

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn