Osoby, którym w czasie pandemii zmalały dochody mogą uzyskać dopłatę do czynszu. Taką możliwość mają najemcy lub podnajemcy mieszkań, których dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy jest niższy o co najmniej 25% od średniego miesięcznego dochodu osiągniętego w 2019 roku.

Dopłata do czynszu finansowana jest z budżetu państwa, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które złożą wniosek do 31 marca 2021 r. Ubiegający się o dopłatę musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu może pokryć 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł.

- To dodatkowe, rządowe wsparcie dla osób, które w związku z sytuacją wywołaną przez pandemię koronawirusa znalazły się w najcięższej sytuacji – mówi wicewojewoda Marek Subocz.

Osoby ubiegające się o dodatek będą musiały wykazać, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia je do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25% niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli wnioskodawca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 roku.

Środki na wypłatę dopłat do dodatków mieszkaniowych przekazywane będą gminie – na jej wniosek – przez wojewodę. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Tutaj można zobaczyć praktyczne przykłady.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn