Urząd Gminy Kołobrzeg informuje mieszkańców, że w bieżącym roku nie zostanie zorganizowana jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Spowodowane jest to bardzo dużą ilością odpadów jaka została odebrana w pierwszej połowie roku i związanym z tym wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel.

Odpady wielkogabarytowe można we własnym zakresie oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Korzyścienku. Kolejna zbiórka tych odpadów spod domów będzie miała miejsce na przełomie marca i kwietnia 2022 r.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn