Przekazanie placu budowy wykonawcy jest pierwszym etapem rozpoczynającej się inwestycji – przebudowy ulicy Nagietkowej w Korzystnie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestor – gmina Kołobrzeg reprezentowana przez kierownika Referatu Inwestycji, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz radnego okręgu Korzystno Bogusława Grygiela protokolarnie przekazała teren, który będzie podlegać przebudowie, wykonawcy – firmie Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski.

Już w grudniu mieszkańcy tej ulicy będą mogli się cieszyć nową nawierzchnią jezdni, chodnikiem, odwodnieniem drogi oraz oświetleniem, co z pewnością poprawi zarówno bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, jak również wpłynie na jakość i komfort poruszania się.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

 

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn