Przekazano teren budowy wykonawcy robót – firmie PRIN, która ma za zadanie wybudować do grudnia brakujący odcinek chodnika w ul. Różanej.

Dla okolicznych mieszkańców jest to inwestycja strategiczna z uwagi na duży ruch pojazdów oraz pieszych poruszających się po jezdni, co niejednokrotnie stwarzało ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nowy chodnik będzie miał szerokość do 2,2 m oraz długość blisko 159 m, a co najważniejsze zostanie skomunikowany z już istniejącą w ul. Różanej infrastrukturą pieszą.

Bezpieczeństwo pieszych poprawiło się również w Grzybowie. Na łuku drogi powiatowej został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, który w sposób bezpieczny doprowadzi pieszych do przejścia na ul. Kołobrzeskiej lub do przejścia na ul. Borkowskiej w Grzybowie. Ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z kostki betonowej, jego łączna szerokość – 4 m, natomiast długość – ok. 160 mb. Dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy został wyposażony w oświetlenie drogowe.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn