W dniu 5 listopada 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Sesja odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość. Porządek obrad znajduje się TUTAJ.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu na sesji w dniu 5 listopada 2021 r. powinny do dnia 3 listopada br. zgłosić swój udział do Biura Rady Gminy (tel. 94 35 30 453, e-mail: rada@gmina.kolobrzeg.pl) ze wskazaniem, którego punktu porządku obrad to dotyczy. Udział w sesji możliwy będzie na stanowisku komputerowym w wyznaczonym pomieszczeniu budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg lub w innym miejscu, o którym zainteresowane osoby poinformowane zostaną najpóźniej na dzień przed sesją. Jednocześnie Biuro Rady informuje, że zgłoszenie się do zabrania głosu na sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn