W ramach przedsięwzięcia ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców Zieleniewa” Sołectwo Zieleniewo przekazało OSP Stary Borek ubranie strażackie bojowe wraz z hełmem i osprzętem.

Całość kosztowała niemal 5800 złotych. Sprzęt na ręce komendanta Artura Dziemiańczuka oraz Grzegorza Piaszczyka przekazali sołtys Zieleniewa i radna Gminy Mirosława Folta oraz radny Tomasz Czechowicz.

- Liczymy, że sprzęt będzie przydatny i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu służby Druhów OSP Stary Borek. Zachęcamy wszystkich do podobnych inicjatyw poprawy bezpieczeństwa strażaków ochotników - powiedział radny Tomasz Czechowicz.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn