Wójt Gminy Kołobrzeg ogłasza nabór wniosków o stypendia sportowe, nagrody oraz wyróżnienia. Wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Kołobrzeg w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe zasady naboru wniosków określa Uchwała Rady Gminy Kołobrzeg NR XX/185/2020 z dnia 28 września 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Wzór wniosków można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg - TUTAJ.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn